Methode Cyriax

De methode Cyriax is een diagnostisch systeem dat is ontwikkeld door de Londense orthopedisch chirurg James Cyriax. Het omvat het onderzoek en de behandeling van aandoeningen van het bewegingsapparaat die in principe niet voor operatieve therapie in aanmerking komen, voornamelijk letsels van de spieren en pezen.
Het basisprincipe van orthopedische geneeskunde is dat iedere pijn in het bewegingsapparaat kan berusten op een laesie. Bij een laesie (beschadiging) in het bewegingsapparaat kan de pijn worden opgewekt of verergerd door een of meer bewegingen.

Gebleken is dat iedere laesie een vast, karakteristiek patroon van ongestoorde en gestoorde bewegingen met zich mee brengt. Hierbij zijn beperkte, pijnlijke of verzwakte bewegingen van even groot belang als de onbeperkte pijnloze of krachtige bewegingen. Wanneer door middel van functieonderzoek is vastgesteld welk structuur is aangedaan, kan door palpatie (tasten) de exacte lokalisatie van de laesie worden bepaald.

Daar het letsel met behulp van een zeer verfijnde diagnostiek nauwkeurig kan worden gelokaliseerd, kan de therapie in de meeste gevallen door middel van de massage met een vinger gegeven worden (bijvoorbeeld precies op de aanhechting van de pees).

Bij een gedeeltelijke blokkade van een gewricht is de behandeling gericht op het verplaatsen van een bot- en kraakbeen fragment op zodanige wijze, dat dit fragment op zijn oorspronkelijke plaats in het gewricht terugkomt, of op een zodanige plaats in het gewricht terechtkomt dat geen blokkade meer optreedt.

Een belangrijk deel van de fysiotherapeutische behandeling wordt dus gevormd door plaatselijk masseren.

De volgende aandoeningen kunnen worden behandeld met deze behandelmethode:

  • Lage rugpijn (met uitstraling in het been)
  • Stijve nek
  • Nekklachten met uitstraling in de arm
  • Hoge rugpijn met ademhalingsbelemmering
  • Tendinitis (peesontsteking zoals tenniselleboog en golfers elleboog)
  • Tendovaginitis (peesschede ontsteking zoals trigger finger)

Vergoeding

Deze behandeling valt onder fysiotherapie, dus heeft u een aanvullend pakket, dan kunt u met en zonder verwijsbrief van uw arts voor deze behandelingen vergoed worden.