Methode McKenzie MDT

McKenzie MDT is de afkorting van McKenzie Mechanical Diagnosis and Treatment. Het is een wereldwijd gebruikte onderzoeks- en behandelmethode voor mensen met klachten aan het bewegingsapparaat. MDT is bekend geworden door de uitstekende resultaten bij rug- en nekklachten al dan niet met uitstraling in benen of armen.

Wat gebeurt er tijdens het McKenzie MDT onderzoek?

Tijdens de eerste zitting vindt er een vraaggesprek plaats, waarna er een houdings- en bewegingsonderzoek volgt. Er wordt gekeken of uw klachten geschikt zijn voor behandeling (mechanisch zijn) en hoe door herhaalde bewegingen of houdingen uw symptomen beïnvloed worden. Op basis van deze gegevens wordt er een oefenprogramma opgesteld waarmee u aan de slag gaat.

Heb ik mechanische nek- of rugklachten?

Er zijn sterke aanwijzingen dat uw klachten mechanisch zijn als ze:

  • wisselen van plaats en/of intensiteit
  • positief of negatief reageren op bewegingen en houdingen zoals: staan, lopen, zitten, bukken, tillen, etc.

Hoe helpt de McKenzie MDT therapeut?

In de filosofie van McKenzie MDT is het belangrijk dat u leert uzelf te genezen. Een McKenzie MDT therapeut is daarom in de eerste plaats een adviseur. De therapie bestaat uit oefentherapie en wordt gecombineerd met houding- en bewegingadviezen. Meestal dient u meerdere malen per dag een eenvoudige, maar speciaal voor u uitgezochte kortdurende oefening uit te voeren (1 minuut per keer). Dit kan zowel thuis als op het werk. Pas als blijkt, dat genezing op deze wijze niet (geheel) mogelijk is, zal de therapeut zijn manuele technieken inzetten om uw klachten te verminderen.

Wat zijn de voordelen van McKenzie MDT?

  • U krijgt duidelijke uitleg over de oorzaak van uw klachten.
  • U oefent zelf, effectief en doelgericht. Hierdoor heeft u dagelijks therapie! Uw genezing verloopt optimaal snel bij zo weinig mogelijk behandelingen. Ook klachten die met andere therapie niet (meer) te beïnvloeden zijn kunnen zo genezen.
  • U blijft zo veel als mogelijk onafhankelijk van de therapeut en/of zijn apparatuur.
  • De kosten blijven beperkt.
  • U wordt geleerd hoe u een recidief van klachten kunt voorkomen. Daarmee voorkomt u tevens verdere verergering of aanhouden van uw klacht in de toekomst.
  • U heeft snel duidelijkheid of uw klachten mechanisch gunstig te beïnvloeden zijn.
  • U wordt niet onnodig lang behandeld.
 
Methode McKenzie MDT

Oefenprogramma voor spieren

Als uw rug zonder problemen functioneert, spannen de spieren zich op het juiste moment aan. U heeft een goede balans tussen het aanspannen en ontspannen van de spieren rondom de wervelkolom. Als u rugklachten heeft, kunnen sommige groepen van spieren te hard werken en andere spieren werken juist (helemaal) niet. Als dit probleem zich bij u voordoet, bieden wij u een trainingsprogramma aan. Deze traint uw spiergroepen die niet meer werken. Die training met een oefenprogramma doet u voor een deel thuis. Het is voor uw herstel belangrijk dat u de oefeningen daadwerkelijk en nauwkeurig uitvoert. Het programma gaat uit van uw zelfwerkzaamheid, onder onze begeleiding. Op deze manier kunnen we gezamenlijk de belastbaarheid van uw rug vergroten. U voorkomt dat uw klachten terug komen.